Blogger

Biokull

Gratis karbonfangst

Lag kull av skogsavfall og annet plantemateriale. pløy deretter kullet ned i jorda. Teknikken er velprøvd og et godt alternariv til Mongstad-teknologien.

Les artikkel av Erik Joner i DN:

Møte med sekretariatet for Reitenutvalget

Møte med Olje- og energidepartementet og NVE med innspill til Reiten-utvalget

NGF hadde bedt om eget møte for å komme med innspill til utvalget, og i begynnelsen av april var Katrine Røed Meberg, Sidsel Bøckman og Anders Sand i OED for å orientere om hvordan nettleie og tariffer påvirker gartneriene rundt om i landet. Vi ble orientert om utvalgets arbeid og NGF tok spesifikt opp problematikken rundt utforming av tariffene. Det var et konstruktivt og godt møte, som i etterkant er fulgt opp med innspill fra NGF til Reitens ekspertutvalg med forslag til utforming av tariffene.

Energiåret 2013

Fig 1: Månedsmiddeltemperatur

Figur 1 viser at 2012 utmerket seg ved høye temperaturer i mars og en kald desember. 2013 begynte med kulde og middeltemperaturer under 0 i de tre første månedene. Etter St.Hans har det vært mye godt vær og vi ser at desember har vært 8 grader varmere enn året før. Årsmiddeltemperaturen er imidlertid lik fjorårets; 6,5 grader.

Sider

Subscribe to RSS - blogger