EOS

Her ser du et av resultatene av energioppfølging i et gartneri som har gjennomført dette i 4 år. Alle målere for alle enrgibærere blir lagt inn i et regneark slik at du kan følge med utviklingen og sammenligne forbruket ditt med foregående år. Dette gartneriet driver agurkproduskjon uten lys. 

 

NGF vil veldig gjerne hjelpe deg med på å gjennomføre energioppfølging i ditt gartneri. Det krever lite og når rutinene er innarbeidet synes de fleste at dette er moro. Dessuten gir det KONTROLL over en viktig økonomisk utgiftspost. 

Her kan du se på et regneark for et helt år hvor gartneren har skrevet inn målerstand for el, biobrensel og lys hver mandag i 52 uker. 

Laste ned regneark

 

Enova støtter bedrifter som vil etablere et system for energiledelse Se : http://www.enova.no/finansiering/naring/industri/introduksjon-av-energil...

 

Ta kontak med Anders Sand (ngf@anders.no) hvis du ønsker en lignende løsning for ditt gartneri.