Akkumulerte kostnader

Beregnet sum av kostnader til Fyringsolje, elkraft til lys og varme og eventuelt gass til varme når det er billigere en elkraft

Hittil i år 

 

 

 

 

 

Sum energiforbruk 500 000 kWh og antatt normal fordeling av forbruket pr måned. 34% av forbruket er lys.

Så er det brukt billigste alternativ av propan eller el til varme.

Det er antatt henholdsvis 15-8-5-11 prosent oljeforbruk i januar, februar, november og desember. 

Prisene er registret hver uke. For strøm er brukt Nordpool spot for tirsdag i hver uke for de ulike områdene.

Nettleien er beregnet for fleksiblet forbruk for de som har den tariffen.