Forbruksutvikling

Energiforbruket i veksthusnæringen har endret seg radikalt de siste tiårene

 

Fig 1: Energiforbruk i norsk veksthusproduksjon fra 1969 og frem til i dag samt NGF's mål for 2020. Tall hentet fra NGF sine egne energiundersøkelser og SSB.

Fig 2: Fordeling av energibærere i veksthus for 2018. NGFs egne tall