Prosjekt

Mye av NGFs energiarbeid er prosjektbasert.

For tiden løper 2 prosjekt:

"Program for framtidsrettet og energieffektiv produksjon av mat og prydplanter i veksthus" - Støttet over Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge

"Energiledelse- kurs for veksthusbedrifter"  Støttet av Klima- og Miljøprogrammet (Landbruksdirektoratet)

nergiledelse
-
kurs for veksthusbedrifter

 

 

Avsluttede prosjekt  

 

Klikk på undermenyen til høyre for å se sluttrapporten for disse prosjektene.

3:  Rådgivning 1 - Periode 2009-2012. Spesialrådgivning energi i veksthusnæringen

4:  Flisfyrte veksthus i Rogaland

5:  Pilotprosjektet - Prosjekt for innsamling av erfaringer og driftsdata fra pilotanlegg som bruker biobrensel (halmfyring og flisfyring) eller varmepumper i veksthus. 

6:  Bioenergi i veksthusanlegg - KIL, Kurs om biobrensel. Produksjon av enkle opplæringsvideoer. 

7SLF - "Redusert energibruk i veksthus - omlegging og effektivisering" Periode: 2013  ; Dokumentasjon av erfaringer og resultat fra tidligere prosjekt

8. "Energieffektivisering og redusert klimautslipp i veksthusnæringen - Periode: 2013-2015. LMD-jordbruksavtalen