Kostnad pr måned (ikke kapital)

Gjennomsnitlig kostnad pr måned og år (Skagerak Nett)  ved normalt forbruk pr mnd og normal virkningsgrad (kr/kWh). Som nettleie strøm er beregnet månedlig kostnad ved normalt forbruk og tariff for fleksibelt forbruk (utkoblbart).

 

Kostnadene er beregnet ut fra midlere priser over måneden + frakt ved normalt forbruk og virkningsgrad i gjeldende måned. 

Ved beregning av nettleie for strøm er brukt Skagerak Nett sin tariff for fleksiblet forbruk til en elkjel på 225 kW med 2500 timer gangtid i året. 

-->