Nyåpning av biofyr på Gjennestad

Flisfyringen igang på Gjennestad Gartnerskole 

Mandag 3.2. 2014 ble det nye fyringsanlegget på Gjennestad Gartnerskole åpnet av seniorrådgiver Heidi Garberg fra Landbruks- og Matdepartementet. 

Se Tønsberg Blad