Måleenheter

1 kWh= 860 kcal

1 MJ = 0,277 kWh
For å avgi 10 kWh til veksthuset kreves disse mengdene brennstoff når virkningsgraden på kjelen er 85%:

               
  1,16 liter lett fyringsolje          
  1,18 m3 Naturgass          
  0,92 kg Propan          
               
  3,4 kg Flis 40% fukt eller  14 liter flis      
  2,9 kg Flis 30% fukt eller 12 liter flis      
  2,6 kg Flis 25% fukt eller 11 liter flis      
               
  2,1 kg Pellets