TOP

Ukens priser

Trenger du din egen nettleiekalkulator ? klikk her-<< så blir den lastet ned til maskinen din!


Nettleien for strøm er beregnet for hvert selskap med antatt elkjele på 225 kW som leverer strøm tilsvarende 2500 timer på full effekt i løpet av et år. Det er forutsatt fullt effektutslag hver måned og normalt forbruk i hver enkelt måned.

Årsforbruket er antatt fordelt slik pr måned: 


janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnov des
Fordeling av forbruk18 %14 %9 %6 %4 %3 %2 %3 %4%7 %13 %17 %
Energiforbruk på dette abbonementet, kwh 
1035008050051750345002300017250115001725022500402507475095625

Drifts- og kapitalkostnader (øre/kWh) brukt i tabellen over :


drift/vedlh.kapital
olje og strøm20
Propan og naturgass35
Flis810
Varmepumpe316

«Fraktkostnaden» for naturgass er satt lik energileddet i Lyses nettleie for strøm. 

Alle energipriser i kr/kWh der ingenting annet

Dagens spotpriser på Nordpool 

http://www.gartnerforbundet.no