Ukens priser

Trenger du din egen nettleiekalkulator ? , Klikk her-->>>


 

 

 

Nettleien for strøm er beregnet for hvert selskap med antatt elkjele på 225 kW som leverer strøm tilsvarende 2500 timer på full effekt i løpet av et år. Det er forutsatt fullt effektutslag hver måned og normalt forbruk i hver enkelt måned.

 

Årsforbruket er antatt fordelt slik pr måned: 

 

  jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov  des
Fordeling av forbruk 18 % 14 % 9 % 6 % 4 % 3 % 2 % 3 % 4% 7 % 13 % 17 %

Energiforbruk på dette abbonementet, kwh 

 

103500 80500 51750 34500 23000 17250 11500 17250 22500 40250 74750 95625

 

 

Drifts- og kapitalkostnader (øre/kWh) brukt i tabellen over :

  drift/vedlh. kapital  
olje og strøm 2 0  
Propan og naturgass 3 5  
Flis 8 10  
Varmepumpe 3 16  

 

"Fraktkostnaden" for naturgass er satt lik energileddet i Lyses nettleie for strøm. 

Alle energipriser i kr/kWh der ingenting annet er nevnt. 

                                                                                                                                                               Dagens spotpriser på Nordpool