TOP

Areal

Veksthusarealet ( m² ) i Norge ble registrert av Statistisk sentralbyrå for 2018

http://www.gartnerforbundet.no