TOP

Pellets eller olje

Mineralolje blir det forbudt å bruke som grunnoppvarming etter 1.1.2025. Da må vi finne alternativer.

Mange gartnerier som driver kun vårproduksjon har basert sin oppvarming på enkle oljefyrte anlegg som produserer varmluft. For disse gartneriene blir det for dyrt å investere i store automatiske flisfyringsanlegg fordi det blir for få fyringstimer å fordele kostnadene på.

Bio-olje

Gass

Pellets ?

Siden er under arbeid