TOP

Regulering av lys

Lys

Lys er den viktigste energikilden i veksthussammenheng. Lys driver fotosyntesen og det er derfor veksthuset i utgangspunktet er dekket med et gjennomskinnelig materiale. Les mer om planter og lys på: http://www.ngfenergi.no/fotosyntese

Grafen til under viser hvordan globalstrålingen gjennom et døgn kan variere. 

GlobalstrålingSom grafen viser, stråler sola, denne dagen, med ca. 700 W/m2 over veksthuset. Maksimal solinnstråling i Norge på en klar dag kan være over 900 W/m2. For å utnytte denne solenergien bør vi forsøke å holde lukene igjen, la temperaturen øke og sørge for optimalt CO2-nivå. Dette betyr for de fleste kulturers vedkommende at vi ønsker å vente så lenge som mulig med å lufte så lenge sola skinner. Dette er forutsatt at det ikke går ut over kvaliteten.