TOP

Behov

Ønsket og beregnet CO2behov, i kilo,  gjennom året pr da veksthus for å holde et optimalt nivå for biomasseproduksjon.

   Verdien er henter fra klimacomputeren i et større gartneri med allsidig produksjon.

Tallene i de fargede cellene er middelverdi i gjeldende klokketime i måneden.

Summen er multiplisert opp pr måned eller klokketime. Totalt kunne man ønsket seg vel 50 kg pr m2  og år. De færreste oppnår det fordi det vil koste for mye å tifredsstille behovet midt på dagen midt på sommeren.

AS 27/11-16