TOP

P-verdi

Veksthusets isolasjonsevne benevnes ofte som P-verdi. Denne oppgis i W/m2 grunnflate, time og grad Celsius. 

Vi beregner P-verdien ved å beregne varmetapet gjennom hver del av bygningskroppen,- tak, vegger, gavler og summerer disse og deler på antall kvadratmeter grunnflate. Det er gjennom OVERFLATEN at varmetapet skjer og et langt og smalt hus har større overflate pr m2 grunnflate. Det er bakgrunnen for at smale hus er dyrere å fyre enn  de kvadratiske. 

Last ned et regneark her slik at du kan beregne p-verdien selv.

Fra Sverige kan vi hente denne beregningsmodellen http://www.gronkompetens.se/kalkyl/varme0.aspx

For å gjennomføre slike beregninger må vi vite U-verdien for de ulike materialene i en ferdig konstruksjon. Det er disse tallene som er oppgitt på siden over (Veksthuset). De skal ta hensyn til den tekniske verdien tekkematerialet, men også at dette legges i sprosser av ulik kvalitet.