TOP

CO2utslipp

Når gartneriene varmes opp av olje, naturgass eller propan vil forbrenningen danne CO2 som slippes ut i atmosfæren gjennom skorsteinen. Hensikten med å varme opp er å optimalisere fotosyntesen. I mange tilfelle trekkes røykgass fra forbrenning av gass ut av skorsteinen og inn i veksthuset slik at plantene kan fiksere CO2  gjennom fotosyntesen. Det vil redusere netto utslipp. I grafer og beregninger nedenfor er det ikke tatt hensyn til dette og kun beregnet brutto CO2utslipp. 

900

I 2018 viser SSB sine tall at fra energibruk i norske veksthus var 52 200  tonn CO2. 

Er det mye eller lite ?    

Vi kan gjøre en sammenligning med transportbransjen. En lastebil kan kjøre 125 000 km pr år eller 12 500 mil. Så bruker denne bilen 5 liter diesel pr mil. Pr liter diesel slipper bilen ut 2,69 kg CO2 . 

Utslippet i 2018 av CO2  fra fossilt brensel fra samtlige norske veksthusgartnerier tilsvarer

52 200 000 / 2,69 /  (12500*5) = 310    => 310 lastebiler.