TOP

Energigardin

Energigardiner er noe av det enkleste og samtidig mest effektive middelet for å få ned energikostnadene. Gardiner innfrir ønskene våre om å slippe inn lys når sola skinner og isolere når utetemperaturen er lav.

Forutsetningen for at dette skal ”virke”, er at gardinene er montert slik at de tetter godt. Det vil si at det ikke må lekke kald luft inn i dyrkingsrommet. Vi har nevnt det før og gjentar gjerne; ta en tur langs vegger og gavler en kveld gardinene er dratt for og det er kaldt ute og kjenn etter kaldluftsras.

Lønnsomheten ved en investering av gardiner vil avhenge av hvilket forbruk du har i utgangspunktet og hvilken gardintype du velger. De doble typene gardinstoff, gjerne med blank overflate både utvendig og innvendig gir god isolasjon. For mange kan det også være aktuelt å sette inn en gjennomskinnelig gardin ( XLS10) som kan være trukket for noe lengre utover formiddagn.

Støtte til gardiner har ikke vært så enkelt å få tidligere. Enova endret reglene noe i 2011. Blant annet har kravet om spart energi pr prosjekt blitt redusert til 100 000 kWh. Med normalt / gjennomsnittlig varmeforbruk betyr det at anlegg over ca 1600 m2 vil kunne vurderes. Søknad må sendes Enovas vanlige Industriprogram. Der er kravet at lønnsomheten skal gi en internrente under 4,8% ved normal levetid. Med forholdsvis lave strømpriser, har dette regnestykket gitt brukbar støtte hvis bruttokostnaden har vært noe over 150 kroner pr m2. I slike tilfelle har vi sett at støtteprosenten har ligget mellom 20 og 30%.  For de enkleste og billigste anleggene har det vært vanskelig å oppnå støtte. 

Gardienen må tette godt for at de skal isolere skikkelig. 

Slike gardiner som er avbildet her er helt ubrukelig for energisparing. 

Hvor mye energi sparer vi ?

Fra firmaene som selger gardiner er det oppgitt antall prosent innsparing. Det er en dårlig måte å oppgi sparingen på fordi prosent regnes av utgangspunktet og leverandøren kjenner ikke til hva som er utgangspunktet. Gardiner har en u-verdi akkurat som glasset eller acrylplatene i veksthuset så det beste ville være om denne ble brukt. 

På Gjennestad Gartnerskole ble det gjort omfattende målinger i to avdelinger i et veksthus med 16 mm acrylplater i vegger og tak. Gjennom forsøkene ble det klart at det er nokså komplisert å måle seg fram til en eksakt spart prosentsats. Men ved å måle gjennom flere døgn i to avdelinger og under ulike klimaforhold, kom man fram til en antatt gjennomsnittsverdi. Vi oppfatter tallene fra leverandøren å være laboratorietall som gjelder kun selve stoffet. i forsøkene fikk vi målt et helt skyggeanlegg montert i et normalt norsk veksthus med skjøter, hjørner og utfordring med tetting mot mur og gavl. Det ble også dokumentert at isolasjonsevne kan påvirkes av om det er lys eller ikke i avdelingen. Det forklarer vi med at lys fører til transpirasjon og høyere energiforbruk. 

På Gjennestad ble det testet to ulike skyggeduker som ble oppgitt å kunne spare 60 og 65 %. I praksis målte vi 31 og 40 % momentan besparing når gardinene var trukket for. Disse tallene ville antagelig vært høyere hvis forsøkene hadde vært utført i et glasshus. Med årsbehovet vil innsparingen være omtrent det halve. Det vil si at man kan forventer å spare 20-25 % av årsbehovet for et normalt skyggeanlegg som er riktig montert. 

Noen praktiske tilrådinger fra Nederland om styring av gardiner i tomat 

I Nederland anbefales to lag gardiner. En mobil-gardin og en perforert plastfolie som ligger permanent på i de 7-9 første ukene av kulturen. 0,6 millimeter hull med 10 x10 cm avstand var normal perforering. Ideelt sett kunne de ønsket seg to bevegelige gardiner, men økonomien hindrer de fleste i en slik investering.

De anbefaler også halvt antall topper i startfasen,- Det gir mindre fordamping og lettere handtering av fuktigheten i de første ukene. 

Når man bruker to gardiner vil også rørtemperaturen bli lavere (eks.: med LS10 gir 10-15 grader lavere rørtemperatur). Derfor anbefaler de mer bruk av gro-rør og mindre til bakkevarme. Viktig å flytte varmen nærmere bladene. I lange hus med kun et rør mellom plantene vil temperaturen avta for mye i lengderetningen, derfor anbefaler de på det sterkeste to rør med tur/retur vann.

Som bevegelig gardin brukes oftest XLS10 Ultra Plus; gjennomskinnelig og tett.

Oppgitt energisparing med to gardiner lukket : 50-55 %

Oppgitt energisparing med fast plastfolie : 10-20 % —- lysreduksjon 10 %

Bevegelig gardin:

Gardinen skal være lukket når:

·         Stråling er mindre enn 250-100 Watt (avhengig av sesong)

·         Utetemperatur er under 6 gr C (dag) / 10 gr C (natt)

·         Utetemperatur relativ  -12 / -8 (avhengig av sesong)

§  Regn : øke T med 2 grader

§  Vind : øke med 2 grader ( 2-8 m/s)

Gi kun liten glipe !!! 1,5-3 % når metningsdeficit (dX) < 2,5-1,5

Maksimum fuktighet:

Pre-midnatt                     dX > 1,0-1,5

Etter-midnatt                   dX > 1,5-2,0

Morgen                             dX > 2,0-2,5

Ettermiddag                    dX > 3,0- inntil 6 i korte perioder

Viktig for at planten skal få tilstrekkelig fordamping og bli grønne nok i toppen.

Generelt om rørstrategi:

Etter planting kan bakkerør være primær.

Fra 3-4 klase bør gro-rør være primær.

Innflytelse rør når dX < 1,5-3,0 : + 20 grader C

Innflytelse rør når sol > 200-300 Watt/m2 -> – 20 grader C

NB ! Dette gir mer positiv DIF enn tidligere fordi det er på dagtid at bladtemperaturen er lavest (størst utstråling når gardinene er av).

Anbefaler å investere i en egen måleboks over gardinen.

NB! Du ville ikke åpne gardin i det hele tatt hvis ikke målt temperatur inne var høyere enn ønsket !

Publisert med støtte fra SLF. rev. 21/6-2014