TOP

Elektrisk kraft

Norsk vannkraft er 98% fornybar og er derfor en fantastisk ressurs! Den gir oss et stort konkurransefortrinn i forhold til konkurrentene våre i Danmark og Nederland hvor det aller meste av strømmen produseres av fossile brensler.

Strøm er viktig for norske gartnerier som energikilde til de lysarmaturene som gir fotosyntese i vinterhalvåret. Ca en tredjedel av energiforbruket i norske veksthus går til lys.

Nettleie

Etter 1. juli 2012 har noen nettselskap innført en tariff for fleksibelt forbruk. Andre nettselskap har valgt ikke å tiby dette. Resultatet er at nettleien kan variere med 650% mellom to «ytterliggående» nettselskap som Eidsiva og NTE. 

Som tabellen viser vil nettleien + kraftpris på 40-45 øre raskt gjøre at varmeprisen for el med prioritert overføring  blir tilnærmet lik oljeprisen. Myndighetene har ved denne nye forskriften oppnådd det noen ønsket! ;- el som oppvarmingsmiddel er i deler av landet uaktuelt. Spørsmålet er om det er lurt ?

NGF har helt siden det ble snakk om å fjerne muligheten for tilfeldig kraft, hevdet overfor myndighetene ( OED, NVE, LMD) at dette ville føre til mer bruk av fossilt brensel. Erfaringen etter 1.7.2012 bekrefter at NGF hadde rett. 

Når forbruket av el en enkelt måned er lavt og en har hatt kortvarige maxutslag på effekt kan nettleien beløpe seg til både 50 og 90 øre/kWh i sommermånedene. Det sier seg selv at da vil ingen bruke strøm og oljekjelen fyres opp,- selv om det er sommer og Norge har nok av både kraft og kapasitet i nettet.

Nedenfor vises netteleien pr måned i øre/kWh for et normalfordelt forbruk, men hvor måleren slår ut på max 225 kW hver måned og et årlig uttak på 562000 kWh. Eksempelet er for fleksibelt forbruk hos Skagerak Nett.

Norsk Gartnerforbund forhandler aktivt med ulike tilbydere for til enhver tid å kunne tilby gode innkjøpsavtaler for våre bedriftsmedlemmer.

Klikk på figuren under for å laste ned regneark slik at du selv kan beregne nettleie!