TOP

Valg av lamper

Sollys

Naturlig lys i vintermånedene er alt for svakt til at det kan drives moderne planteproduksjon i Norge. Nedenfor ser vi hvor mange mol sollys som kan treffe plantene  inne i et glasshus i Norge og Nederland. 

Vi har analysert klimadata fra Nederland og Vestfold. Vi har antatt at når det er kaldt (<+2oC), vil gardinene være trukket for, men vi har ikke tatt hensyn til om gardinene er brukt som skygge. Da finner vi at det er ca 8 % mer lys uttrykt i Mol/m2 i et hollandsk glasshus sammenlignet med et hus i Vestfold. I løpet av et år får vi 5375 Mol/m2 som plantene kan bruke her i Norge. Hvis vi skulle tilføre samme mengde med lysarmaturer måtte vi bruke 194 W/m2 i 4240 timer.

Behov

Potteplanter  trenger lys både til fotosyntese / biomasseproduksjon og for å gi plantene en ønsket form og størrelse. Blomstrende potteplanter trenger gode lysforhold for å bryte godt og for å blomstre. Godt lys gir kompakte planter. I tillegg kan spesielle bølgelengder påvirke plantens form. 

I tomat og agurk tenker vi først og fremst  på fotosyntese  og biomasse. Vi ønsker stor avling. 

På siden om lyssumstyring er det listet opp plantenes behov for lys. Sammenligner vi med kurven her ser vi at det, både i Nederland og Norge, trengs ekstra lys for å gi optimal vekst. For potteplanter vil en ha glede av lys opp til 10-12 mol og vi ser at 5 måneder i året er det for lite naturlig lys. For tomat og agurk er det ikke  tilrådelig å plante før det er 5 mol/døgn og da forstår vi at en uten tilleggslys velger å plante i midten/slutten av februar. Tomat og agurk kan godt utnytte 25 mol/d og mer.  

Det er allmenn enighet om at Mol/m2 og døgn  eller mikromol pr sekund og m2 (µmols-1m-2)  gir et godt uttrykk for plantevekst/fotosyntese. Derfor vil en lyskilde som gir mange mikromol pr innsatt energienhet være det vi er på jakt etter. I tillegg vil vi gjerne ha 5% blått lys for at plantene skal bli kompakte. Det siste kravet oppfyller ikke HPS-lampene. 

Elektrisk lys

For å tilføre plantene 10 Mol/d må vi belyse med 140 µmol s-1m-2 i 20 timer. Det kan vi få til ved å installere 78 W/m2 med en 750W/400 Volts armatur. (Tilsvarer med den ukurante benevningen lux: 10400)

For å tilføre plantene 25 Mol/d må vi belyse med 347 µmol s-1m-2 i 20 timer. Det kan vi få til ved å installere 194 W/m2 med en 750W/400 Volts armatur.

Tekniske opplysninger

De tekniske data ser vi tabellen. Legg merke til forskjellen i forhold til den mest vanlige armaturen, 400 W/230Volt. 

Armatur og reflektor

I tabellen over er µmol oppgitt pr påstemplet Watt  for pæren. Det vil alltid brukes energi i armatur og forkoplingsustyr. Generelt kan vi si at den relative andelen avtar med økende effekt på pærene. En «gammeldags» elektromagnetisk armatur bruker ca 4 % ekstra i forkoplingsutyret og en elektronisk armatur 5 %. LED har fra 5-10 %. 

Hva skal man velge?

Når man skal foreta store investeringer må man sammeligne alternativene over en lengre periode (15 -20 år?). Vurderingen vi har vært vant il å gjøre er ofte «Jeg kjøper kvalitet som holder». Teknisk utvikling går raskt og det er ikke sikkert at dette utsagnet alltid gjelder. Kjøper du en HPS-armatur vil lysutbyttet avta når du passerer 10-12 000 brukstimer. Hvis du bytter pære og holder reflektoren ren, vil lysnivået være tilbake på tilnærmet 100 %. Hvis lysnedgangen i en LED-armatur har blitt for stort (-15 eller -20 %?), er det ingen annen løsning enn å skifte hele armaturen. Det kan bli veldig dyrt. Utfordringen er at vi ikke vet nå lysnedgangen har blitt «for stor». Da man begynte å markesføre LED ble det opplyst at levetiden var 50 000 timer. Nå opplyses det at levetiden er 25 000 timer med lysutbytte >= 90 % av nyverdi. Det er en dramatisk endring!

I en intensiv grønnsakkultur kan en belyse 4500 timer. Det betyr en levetid på 4,5 år før lysutbyttet har falt mer enn 10 %. 

Varmestråling: De fleste planter har glede at varmestråler fra sol eller lysarmaturer. Fordelen med LED har vært påstått at det er et kaldt lys. En betydelig større andel av varmestråler fra en LED-armatur vil stråle ut på oversiden av armaturen, og per definisjon vekk fra plantene. I noen situasjoner kan det muligens være en fordel, i andre ikke. 

Vårt råd er :

For fotosyntese : Velg HPS  400 V 650/750 W eller 1000 W eletronisk der det er mulig å få til god jevnhet. 

                     For mellomlys : Velg LED

                     Ved ekstremt høy lysnivå: Velg en hybridløsning med 70 % HPS og 30 % LED.

                     Ved behov for veksthemming velg en hybridløsning med noe LED for å gi tilstrekkelig blått lys.

Artikkelen er skrevet med støtte fra SLF