TOP

Fuktighet og materialvalg

Valg av tekkemateriale vil påvirke luftfuktigheten. 

I Nederland oppgir man at det kondenserer 100 liter pr m2 veksthus på innsiden av glasset gjennom en sesong. Når man går over til doble kanalplater, reduseres kondenseringen med 90 %. I Norge vil nok de absolutte tallene være noe høyere fordi vi har lavere utetemperatur. Men forholdet med at det blir fuktigere i et acrylhus eller plasthus er åpenbart. 

Det er bygget mange plasthus med dobbel folie de siste årene i Norge. I slike hus vil det danne seg mye kondens på innsiden av folien som lett drypper ned på plantene. I tradisjonelle hus med saltak og en takvinkel på 26-30 grader vil kondensen renne ned til raftprofilen som har en renne hvor vannet samles opp og så dreneres ut gjennom små hull.

Derfor er utfordingen med å styre fuktigheten og skape gode vekstforhold større i plasthus med dobbel folie. 

Se eller eget avsnitt om fuktighetsstyring her. 

Skrevet med støtte fra SLF