TOP

Vanngardin

Ved å lage en kald flate inne i veksthuset kan en få styrt kondensering av vanndampen i veksthuslufta. Hvis man har kaldt vann i naturen i nærheten av veksthuset er det fullt mulig å bruke dette. Da kan det enten ledes inn i veksthuset og benyttes i en VANNGARDIN (etter finsk modell) eller det kan ledes gjennom kjølebatterier med vifter. 

VANNGARDIN er en finsk oppfinnelse og fungerer ved at kaldt vann slippes ut gjennom mange dusjhoder på en rekke.

Vannet faller fritt i passe store dråper. På sin ferd ned gjennom veksthuslufta vil vanndampen rundt dråpen kondensere på dråpen og varme den opp 1-1,5 grader C.

Vannet samles opp i en renne og vannet ledes umiddelbart ut av veksthuset. Ved forsøksstasjonen i Piikis har en testet dette og har gitt anlegget en kapasitet som kan gjøre det mulig å holde lukene igjen selv på den varmeste sommerdagene.

Vannet kan avkjøles ved å skape fordamping i et ute-basseng

Systemet fungerer først og fremst når det er planter med stor fordamping i veksthuset. Det er ene og alene den latente varmen som handteres. Latent varme er den energien som er i luftas vanndamp. Når plantene fordamper vann fra bladene tar de varme fra omgivelsene og kjøler ned blad og omgivelser. Vanngardinen fanger opp denne energien og leder den ut av veksthuset. Så langt har man ingen mulighet for å lagre denne energien.

Systemet fungerer utmeket og virkningsgraden (COP) er ca 110. Det vil si at man «kjøler vekk » 110 ganger så mye energi som det man bruker. Til sammenligning vil en varmepumpe i samme funksjon kunne ha en COP på 5. 

I Videoen opplyser en finsk gartner at han har hatt 25% avlingsøkning ved at lukene alltid er lukket og derfor har holdt høy CO2 og unngått meldugg på agurkene. 

  SE video på http://youtu.be/V_4XapEumHw

Tekst og foto : Anders Sand, NGF.

Artikkelen er skrevet med støtte fra SLF