TOP

Flytende CO2 på tank

For de som ikke har tilgang på billig naturgass eller mangler buffertank, kan det være like lønnsomt å bruke flytende CO2. Forutsetningen er et visst volum pr år og at CO2 leveres på tank. Leveranse på flaskebatteri er ofte for kostbart. Geografisk plassering er dessverre med på å gi store kostnadsforskjeller da fraktkostnaden kan være stor hvis man holder til litt uten for «sentrale strøk». 

Noen grønnsakdyrkere som doserer CO2 fra røykgassen fra gasskjelen supplerer med flytende CO2. Det kan være flere årsaker til det. Hvis man har liten buffertank og brenner så mye gass at tanken blir full tidlig på dagen, kan det være interessant å supplere med rein CO2 i stedet for å kvitte seg med varmeenergien fra gassbrenningen. 

Når man har biobrenselanlegg eller varmepumpe vil man helst slippe å starte gasskjelen for å produsere CO2.  Vi vil sterkt anbefal rein, flytende CO2 i kombinasjon med slike varmesentraler. Det vil gi bedre gangtid for den fornybare løsningen. Erfaringsmessig ser vi at samkjøring gass og varmepumpe vil nesten alltid gi noen utfordringer. 

Vi har tall fra agurkproduksjon med oppvarming av biobrensel hvor  propan har stått for 1/3 av energibehovet. I dette tilfellet burde CO2-doseringen ideelt sett vært høyere, men en må i slike tilfelle gjøre noen kompromisser. 

Siden er utarbeidet med støtte fra SLF