TOP

Hygroskopisk fjerning av fukt

Det finnes flere system på markedet, men det som markedsføres i Norge er av fabrikatet AGAM. Maskinen er produsert i Israel og er sagt å fungere under forhold med avfuktingsbehov samtidig med et moderat varmebehov. Avfuktingen skjer ved at luft blåses forbi et papirfilter som er fuktet med en saltoppløsning. Saltoppløsningen består av Litium-klorid som er hygroskopisk og binder vanndampen i lufta. For å regenerere saltet må vannet «kokes» ut igjen. Tidligere krevdes det 80 graders vann i denne prosessen, men systemet er ombygget og nå er 60 grader tilstrekkelig. For å unngå unødvendig oppvarming av ringledningen kan en konstruere en egen vannkrets til maskinen og varme opp vannet med en lokal varmekolbe på 29 kW. All tilført energi blir dermed værende inne i avdelingen, så lenge luftelukene er helt lukket. 

For at vann skal fordampe kreves det ca 0,63 kWh energi pr liter vann. For å lufte ut dette på tradisjonelt vis, antar vi at vi må slippe inn kald luft som minst krever 2-3 ganger denne energimengde for å varmes opp. Det betyr at ved tradisjonell luftefyring må vi bruke 0,63 x 4 = 2,5 kWh pr liter vann som må fjernes fra veksthuset hvis ikke tilfeldigvis sola gjør denne jobben. 

Avfuktingskapasiteten på maskinen er godt dokumentert til 20-24 liter pr time pr maskin, i praksis tar en ut 200 til 250 liter vann pr maskin pr døgn.  Det skulle bety at en slik maskin skal kunne spare deg for inntil 1000 kWh pr døgn.  

Det er avgjørende at sluttresultatet (= luftfuktigheten) blir redusert ned til ønsket nivå.  Vi tror ikke dette systemet er egnet i bladrike og høye kulturer som  tomat, agurk og snittroser. Utblåsning av den tørre lufta skjer i et punkt og det ville kreve mange maskiner og mye luftkanaler og plastpølser for å få distribuert dette jevnt i bladrike kulturer.  I potteplanter er det gjort noen forsøk i Danmark og i Norge hvor det har vært benyttet 1 maskin pr 2700 m2 med potteplanter. 250 liter vann avfuktet pr 2700 m2 i løpet av antatt 15 timer tilsvarer kun 6 gram/m2 og time. Det er veldig lite. Fra Holland har vi hørt at en tomatkultur fordamper 20 gram pr m2 og time om natta når det er mørkt og spalteåpningene skal være lukket. Det blir spennende å følge de gartneriene som har tatt maskinene i bruk (2014). Likevel vil vi allerede nå antyde at en maskin pr 1500 m2 veksthusareal nok gir mer fornuftig kapasitet. 

Videre er det avgjørende i energiregnskapet at disse maskinene styres fra klimacomputeren. Maskinene har egen automatikk men det har vist seg at hvis de får leve sitt eget liv uavhengig av klimastyringen forøvrig kan energisparing fort bli til energisløsing. Dessuten er det viktig at temperaturen på vannet som brukes til å regenerere saltløsningen hverken er for lav eller høy i forhold til det maskinen ønsker. Er temperaturavviket for stort vil ikke systemet virke i det hele tatt. 

http://flextechnic.hermes.biesol.dk/Resultat_svensk_undersoegelse_AGAM.pdf

Tekst og foto: Anders Sand, NGF.

Artikkelen er skrevet med støtte fra SLF – oppdatert 14/6-2014