TOP

Energikostnader 2022

ved normal fordeling av forbruket og maks effektutslag hver måned. Oppdatert 3.januar-2023


Nettleien for strøm er beregnet for hvert selskap med antatt elkjele på 225 kW som leverer strøm tilsvarende 2500 timer på full effekt i løpet av et år. Det er forutsatt fullt effektutslag hver måned og normalt forbruk i hver enkelt måned. Du kan finne nettleie beregnet for hele året her : https://ngfenergi.no/elektrisk-kraft/nettleie/

Årsforbruket er antatt fordelt slik pr måned: 


janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnov des
Fordeling av forbruk18 %14 %9 %6 %4 %3 %2 %3 %4%7 %13 %17 %
Energiforbruk på dette abbonementet, kwh 
1035008050051750345002300017250115001725022500402507475095625

Drifts- og kapitalkostnader (øre/kWh) brukt i tabellen over :


drift/vedlh.kapital
olje og strøm20
Propan og naturgass35
Flis810
Varmepumpe316

Alle energipriser i kr/kWh der ingenting annet

Dagens spotpriser på Nordpool