TOP

ENØK – prosjekt høsting av solenergi

Formål

Sannsynligjøre potensialet for høsting av  solenergi fra veksthus og lagring for senere bruk.

Utrede mulighet for årstidslagring

Utrede mulighet for korttidslagring

Vurdere bruk av LED-belysning i en slik sammenheng

Verifisere NGF sin modeller ved utveksling av erfaring med andre fagmiljø

Skape interesse og trygghet hos gartnere og teknologibedrifter og bidra til at teknisk utstyr blir produsert og installert på en økonomisk måte. 

Prosjektet eies av Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Det er et utredningsprosjekt som skal vise muligheten ved å kjøle ned veksthus og lagre energien for senere bruk. 

En skal vurdere årstidslagring og døgnlagring.