TOP

Lyssumstyring

Forsøk med lyssumstyring startet på slutten av 1990-tallet her i Norge og flere artikler i GY i 2000 viste gode resultat : Mortensen & al. Lys og lyssumstyring GY 2000 nr 13.  Bakgrunnen er at en antar plantene på et eller annet nivå har fått nok lys, og at det i hvert fall ikke er nødvendig å bruke kostbar strøm til å belyse over en viss mengde lys pr dag. Det er enighet om at lyssum skal måles i mol/m2 og døgn. 

Begrepet µmol/s/m2 er forklart her :Lysmåling for planter Lysmengde pr sekund bli summert opp gjennom døgnet og summen uttrykkes i mol. Se her for nærmere forklaring omregningsfaktorer

Forsøk 1 (se menyen til høyre) prøvde lysnivå fra 10 til 23 mol/døgn på to ulike tider av året. Belysning av roser opp til 370 µmol s-1m2 i 20 timer pr døgn ga redusert produksjonstid. Ytterligere økning til 670 µmol s-1m2 ga minimalt raskere vekst. Tørrvekt og antall blomster økte opp til 400 µmol s-1m2 og da fikk plantene 28,8 mol/m2 og døgn. Vi ser at det stemmer ganske godt med det som senere er anbefalt for de mest lyskrevende artene i tabellen under. Legg merke til at CO2-nvået ble holdt på 800 ppm selv om temperaturen steg helt opp til 26,5 grader ved de høyeste lysnivåene.  Konklusjonen i disse forsøkene var at roser kan ha 15-20 mol/m2 pr dag og Kalanchoe 10-15 mol/m2 pr dag.

For Kalanchoe blossfeldiana ble produksjonstiden redusert med 15 dager når lysintensisteten økte fra 50 µmol s-1m2 til 370 µmol s-1m2. Det tilsvarer ca 240 W/m2 med moderne kunstlysarmatur. Bladene ble gule ved lys over 300 µmol s-1m2. 

Forsøk 2 konkluderte med at et PARnivå  på 6 til 8 mol m-2 dag-1 er anbefalt for Calceolaria og Cyclamen, og 8 til 10 mol m-2 dag-1 for SinningiaGerberaKalanchoeHydrangea og Begonia ,  10 til 12 mol m-2 dag-1 for Pelargonium og 12 til 15 mol m-2 dag-1 for Hibiscus og miniroser.


Artikkelen som er linket nederst på siden viser denne tabellen: 


Hvordan kan vi best oppnå dette ?  

Helårsproduksjon av blomster kan ikke skje uten tilleggslys. Med relativ liten forskjell mellom strømpris og pris på annen energi vil de i de fleste tilfelle lønne seg å «fyre med lys». Det gjelder helt åpenbart helt til lukene åpner fordi det er for varmt i veksthuset. Tradisjonelt lys fra Høytrykknatriumlamper gir både lys til fotosyntese og IR-stråler som varmer opp bladene som treffes av disse.

Hvordan beregnes lyssummen?

Det enkleste vil vært om alle hadde en kvantesensor (PAR-sensor) i alle hus. Da ville sensoren målt summen av sollys og elektrisk lys og vist verdiener i µmol eller mol. Vi tror at dette vil bli vanlig praksis inne få år når prisen på følere faller. 

I mellomtiden må vi beregne hvor mye lys som treffer plantene.  

For å kunne gi gode råd om hvordan du skal stille inn computeren, må vi vite hvordan den beregner lyssummen. I det som er skrevet over har vi alltid snakket om summen av lyset som treffer plantene.  Dessverre er det ikke slik at det er slik klimacomputeren tenker. 

Hortimax  beregner utvendig strålingssum og tar ikke hensyn til hverken lysgjennomgangen i konstruksjonen eller om gardiner er på eller av. Slik blir den avleste lyssummen oppsummert globalstråling. Hvis vi skal styre lyset etter denne vil maskinen legge til lysmengden (W/m2) fra tilleggslyset.  Lyssummen nullstilles ved soloppgang uavhengig om tilleggslyset er tent. Derfor er det vanskelig eller umulig å anbefale konkrete verdier som skal legges inn i en Hortimaxcomputer. Hver enkelt må rett og slett prøve seg fram og en må nok også endre settpunktene gjennom året fordi gardinene er trukket for i ulike tidsrom ved ulike årstider. 

Priva tar utgangspunkt i målt globalstråling, korrigerer for lysgjennomgang i konstruksjonen og om gardiner er på. Så legger man til stråling fra tilleggslyset. Da får man et tall oppgitt i J/cm2 som gir god informasjon om hvor mye lys plantene har mottatt . Du kan selv bestemme klokkeslettet for når lyssummen skal nullstilles.

Senmatic tar utgangspunkt i målt globalstråling, korrigerer for lysgjennomgang i konstruksjonen og om gardiner er på. Så legger man til stråling fra tilleggslyset. Da får man et tall oppgitt i J/cm2 som gir god informasjon om hvor mye lys plantene har mottatt. Du kan selv bestemme klokkeslettet for når lyssummen skal nullstilles.

For begge de to siste computerfabrikatene bør en kunne vurdere å slå av lyset når plantene har mottatt f.eks 1000 J/m2 inne i veksthuset. Det tilsvarer ca 16 mol pr m2 og dag beregnet inne. 

Her er et regneark som du kan bruke for å beregne akkurat dine ønsker : 

IFrame

______________________________