TOP

CO2

Den positive virkningen av karbondioksidtilskudd på plantevekst og produksjon i veksthus er godt kjent.

Fotosyntesen er en kjemisk prosess som bruker lysenergi til å konvertere CO2 og vann til sukker i grønne plantedeler. Karbonet i CO2 fra lufta er plantenes enenste kilde til karbon (C) og karbon utgjør 50% av tørrstoffet i plantene!!!

foto: Anders Sand

Disse sukkerarter blir så brukt til vekst, gjennom respirasjonen. Forskjellen mellom fotosyntese og hastigheten av respirasjonen er grunnlaget for akkumulering av tørrstoff (= vekst). CO2 øker produktiviteten.

CO2 virker ved å føre til tidligere blomstring, høyere avlinger, redusert knoppfall, kraftigere stengler og økt blomsterstørrelse. Dyrkere bør betrakte CO2 som et næringsstoff.

For at plantene skal ta opp mest mulig CO2 må spalteåpningene være åpne. Da må plantene være saftspente og få noe lys med riktig spektralsammensetning. 

For flertallet av kulturer øker netto fotosyntese etter hvert som CO2-nivåene øker fra 340-1000 ppm (parts per million). De fleste planter viser at for et gitt nivå av fotosyntetisk aktiv stråling (PAR), vil en økning av  CO2-nivået til 1000 ppm føre til omtrent 30-50%  økt vekst i forhold til normalt CO2-nivå.

Normalt CO2-nivå i uteluft er omtrent 380 ppm på volumbasis. Alle planter vokser godt på dette nivået, men øker vi CO2-nivåene til 1000 ppm øker fotosyntese betraktelig og resulterer i mer sukker og karbohydrater tilgjengelig for plantevekst. I et tett veksthus uten ventilasjon, kan CO2-nivået i løpet av dagen raskt bli så lavt som 200 ppm. Reduksjonen i fotosyntese når CO2-nivået synker fra 380 ppm til 200 ppm er lik stor som økningen når CO2-nivåene økes fra 380 til omtrent 1300 ppm 

Det er alltid et samspill mellom CO2-nivå, temperatur og lys som avgjør hvor stor fotosyntesen blir. 

Når det er dårlig lys, kan ekstra CO2 hindre at plantene får «negativ vekst» eller lysånding.  De fleste planter kan vokse svært godt ved høye temperaturer (26-32 grader) bare de får høy CO2-konsentrasjon ( > 800 ppm). 

Se ellers en canadisk tilråding:

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/00-077.htm#!