TOP

PAR og responskurver

Planter trenger et balansert lysspekter for optimal vekst og kvaliteten (bølgelengden) på lyset er like viktig som lysmengden. Plantene oppfatter en lignende del av lyset som det menneskeøyet gjør. Den delen av lyset som plantene kan oppfatte og bruke er kalt fotosynteseaktiv stråling, eller PAR. Dette er lys med bølgelengde mellom 400 og 700 nanometer (nm). Menneskeøyet har en responstopp i det gulgrønne området, rundt 550 nm. Der ligger den signalgule fargen som brukes bl.a. på varselskilt og refleksvester. Plantene reagerer derimot mer effektivt på rødt lys og blått lys, men også på lys i et større område enn menneskeøyet. Figurene under viser forskjellen på respons hos menneskeøyet (til høyre) og hos planter (til venstre).

Kurven til venstre kalles plantenes responskurve for fotosyntese (eller plantenes følsomhetskurve for fotosyntese). Kurven til høyre viser menneskeøyets respons på lys. Kilde: http://www.sunmastergrowlamps.com/SunmLightandPlants.html 

Rødt og oransje lys er det mest effektive for plantene, men planter som får bare rødt eller oransje lys vil ikke kunne vokse og utvikle seg normalt. Vegetativ vekst (”grønnvekst”) trenger også blått lys. Også mange andre kompliserte prosesser i plantene initieres av lys med spesielle bølgelengder og riktig blanding av bølgelegder kan variere fra plante til plante. På grunn av at plantene oppfatter og nytter andre deler av lysspekteret enn det menneskeøyet gjør, må det brukes forskjellige målemetoder avhengig av hvem vi måler for.

Lysmåling for mennesker

Ettersom menneskeøyet er spesielt sensitivt for gult lys blir denne delen av lyset vektlagt mest, mens det sees bort fra tilskuddet av blått og rødt lys. Lysflux er mengden synlig lys som sendes ut fra en lyskilde og måles i lumen (Lm). Lysstrømmen fra en lyskilde spres ut over et område og defineres av hvor mange lumen som treffer hver mav overflata og måles i lux (belysningsstyrke). En lux tilsvarer en lumen pr. m2. Når vi måler lys i lux tas det ikke hensyn til at energien øker med kortere bølgelengde. 

Les mer om lysmåling for planter her