TOP

Kontroll av gassanlegg

Klipp fra DSB sin veiledning

Last ned hele veiledning til forskriften her

Last ned temaveiledningen

Akkredditerte firma https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/akkreditert-inspeksjonsorgan/

Krav til kontrollørens kompetanse følger av § 7.

Aktuelle standarder:- NS-EN 12817 LPG-utstyr og tilbehør. Kontroll og rekvalifisering av LPG-tanker opp til og med 13 m³- NS-EN 12819 LPG-utstyr og tilbehør. Kontroll og rekvalifisering av LPG-tanker større enn 13 m³