TOP

Bærekraft

Bærekraft omfatter klimapåvirkning, mens også vannforbruk og arbeidsforhold for de som arbeider i bransjen. Klimavirkningen av norsk produksjon av planter i veksthus skyldes i all hovedsak energibruk.

Energien brukes til lys for fotosyntesen og som varme for å skape best mulig betingelser for fotosyntese og CO2-opptak.

Les om moderne norsk tomatproduksjon: