TOP

Nærvarme- tap fra rør

Mange tenker at når de har investert i stor biokjele eller varmepumpe i veksthuset, så kan det være fornuftig å knytte opp andre bygninger på gården til det samme anlegget. En skal være klar over at selv de beste og mest moderne kulvertrør, har et ikke ubetydelig varmetap. Dette varmetapet er konstant så lenge temperatur i rørene og jordmassen rundt er konstant, – uavhenging av forbruket. Boliger og kontorer har et forholdsvis lite uttak av energi sammenlignet med veksthusdelen. Derfor bør en sjekke og beregne varmetapet fra rørene og vurdere om det rett og slett er verdt pengene. Investering og tap kan fort koste mer enn det en sparer på billig brensel.

Nedenfor er vist et konkret eksempel for en rørdimensjon. Tabellen viser at en kan spare nesten 50 % tapt energi ved å velge beste kvalitet i forhold til dårligste. Det er verdt å merke seg at alle alternativene det er snakk om er moderne preisolerte fjernvarmerør

IFrame

Det er ikke usannsynlig at en kan ha et tap på 3-4 % pr 1000 meter rørgate. 

Fleksible single rør kan ha et tap på 33 W/m hvilket er 3 ganger så høyt som det beste twinrøret i tabellen over. Vi har også sett at fleksible twinrør kan ha 20-25% større varmetap enn stålrør av god kvalitet.   

For mindre dimensjoner (32 + 32mm) kan det være enda større forskjell mellom fleksible rør på kveil og toppkvalitets stålør. 

Vi legger ved linker til  ulike fabrikat slik at du selv kan sammenligne for aktuell dimensjon. 

http://www.maxitherm.se/produkter.aspx?id=8

http://www.isoplus.dk/staalroer-1968

https://www.logstor.com