TOP

Energikostnader 2024

ved normal fordeling av forbruket og maks effektutslag hver måned. Oppdatert 11.juli 2024

Nettleien for strøm er beregnet for hvert selskap med antatt elkjele på 225 kW som leverer strøm tilsvarende 2500 timer på full effekt i løpet av et år. Det er forutsatt fullt effektutslag hver måned og normalt forbruk i hver enkelt måned. Du kan finne nettleie beregnet for hele året her : https://ngfenergi.no/elektrisk-kraft/nettleie/