TOP

NGF

Norsk Gartnerforbund (NGF) er interesseorganisasjonen for norske gartneri og hagebruk. NGF arbeider for å bedre de faglige og politiske betingelsene for næringen, og styrke samarbeidet mellom norske produsenter.

Siden 1910 har Norsk Gartnerforbund stått på produsentenes side for å bedre gartneri- og hagebruksnæringens konkurranseevne.

Organisasjonen mottar ikke statsstøtte, og er politisk uavhengig.

Fra 2006 til dags dato har NGF hatt en spesialrådgiver for energi tilsatt og det er satset mye fra organisasjonens side for å påvirke politikk og regelverk slik at det skal være mulig å drive forsvarlig produksjon av norske planter og grønnsaker i veksthus.

Sidsel Bøckman har det administrative ansvar for all energirelatert virksomhet og leder de to energirådgiverne. Hun arbeider med energipolitikk, strømavtaler og rammevilkår som tariffer og energiavgifter.

Martin Knoop er ansatt som energirådgiver i full stilling fra 1.8.2019. Han bistår medlemmene i utredning av energitiltak og legger til rette for søknader om støtte gjennom Enova og Innovasjon Norge.

Anders Sand arbeider 50% sammen med Martin Knoop om felles oppgaver.

—–> Gå til NGFs hovedside