TOP

Energikostnader 2021

ved normal fordeling av forbruket og maks effektutslag hver måned.


Nettleien for strøm er beregnet for hvert selskap med antatt elkjele på 225 kW som leverer strøm tilsvarende 2500 timer på full effekt i løpet av et år. Det er forutsatt fullt effektutslag hver måned og normalt forbruk i hver enkelt måned.

Årsforbruket er antatt fordelt slik pr måned: 


janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnov des
Fordeling av forbruk18 %14 %9 %6 %4 %3 %2 %3 %4%7 %13 %17 %
Energiforbruk på dette abbonementet, kwh 
1035008050051750345002300017250115001725022500402507475095625

Drifts- og kapitalkostnader (øre/kWh) brukt i tabellen over :


drift/vedlh.kapital
olje og strøm20
Propan og naturgass35
Flis810
Varmepumpe316

Alle energipriser i kr/kWh der ingenting annet

Dagens spotpriser på Nordpool