TOP

Kurs Video Trykksaker

På denne siden finner du linker til en rekke videoer. Noen er typiske forelesninger andre er filmet ute i gartneriene. Filmene er publisert på Vimeo.com. 

Videoene om flisfyring og biovarme er delvis finansiert av KIL (kompetansutviklingsprogrammet i landbruket). 

Video 3,7, 14 og 15 er laget i samarbeid med Olav Kjetil Sjøholt

  1: Brensler innledning 
  2:  Brensler forts 
  3:  Guren Gartneri – fylling av brensel og intervju med Kristian Guren
  4:  Teknikk, innledning, porsjonsfyrt kjele
  5:  Fylling av porsjonsfyrt kjel med tømmer – kort versjon
  6:  Fylling og opptenning av porsjonsfyrt kjele. Video fra Funderud Gartneri 2012
  7:  Automatisk flisfyringsanlegg. Om silo, innmating og plassering. Dimensjonering. 
  8:  Tømming og innkjøring av flis. Kjærnsrød gartneri.
  9:  Flishogging rett i silo ved gartneriet 
10:  video slettet
11:  Buffertank. Beregning av kapasiteter. (oppdatert 15/1-2016
12:  Økonomi biovarme ; NB!!!! Støtteregler er endret ; Videoen må redigeres!
13: Sandaker Gartneri – kombinasjon av flis og pellets
14: Drivstua gartneri om varmepumpe
15: Ekra Gartneri om varmepumpe
16: Ole Hogstad forteller om hva han har oppnådd med enerigoppfølging 
17:Video om TINE og Miljøgartneriet (Enova) 

ENERGILEDELSE
20 : Bo Lillegaard : Foredrag om Energi i danske veksthus og Energy Key
21: Jens Rystedt :Analyser av veksthuskklima

11_Buffertank from Anders Sand on Vimeo.