TOP

Lysmåling for planter

Både lumen og lux referer til menneskeøyets oppfattelse og ikke hvordan plantene ”ser” lyset. Hvordan måles så lyset sett fra plantenes ståsted? Det er to grunnleggende måter dette gjøres på, enten måle energien i lyset eller ved å telle antall fotoner.

Lysenergi

Watt (W) er et mål for energi som stråler ut av en lampe pr. sekund. Energi måles i Joule (J) og 1 joule pr. sekund er definert som en Watt (1J/s=1W). Ettersom plantene bruker lys med bølgelengder mellom 400-700 nm, kan vi måle den totale mengden av energi som slippes ut pr. sekund i dette området og kalle det PAR watt. PAR watt tar hensyn til at de ulike bølgelengdene har ulik energi og angir hvor mye lysenergi som er tilgjengelig for plantene til bruk i fotosyntesen. Belysning til planter kan derfor måles i PAR W/m2

Fotoner

Som tidligere nevn er fotoner små ”energipakker” som absorberer eller slipper fra seg lys. Man kan måle hvor mange fotoner som treffer en flate hvert sekund. Når lys oppgis i µmol/m2s-1 er det tatt hensyn til at de ulike fotonene har ulik energi og bare regnet med fotoner i PAR-delen av spekteret. Dvs. bare den energien som plantene kan bruke i fotosyntesen. Det vil si at den beste måten vi kan måle lysets virkning på fotosyntesen er å bruke enheten µmol/m2s-1.