TOP

Bio-olje

Biofyringsolje kan være meget aktuell som varmekilde i og med at “alle” gartnerier har en oljekjel. Biofyringsolje er 100 % fornybar energi som ikke omfattes av det generelle forbudet mot oljefyring etter 2025. Forbudet gjelder kun fossil fyringsolje (mineralolje). Ved en enkel omstilling til biofyringsolje kan du beholde oljekjel og tank og likevel bli fornybar.
Din fyringstekniker kan omstille anlegget til biofyringsolje i løpet av en arbeidsdag.Oljekjelen, tanken og brenneren bør renses og omstilles før biofyringsolje tas i bruk. En slik operasjon kan koste 20- 25 000 for en stor oljekjel.
Sertifisert biofyringsolje tilfredsstiller strenge krav til sporbarhet og dokumentasjon.  Dette sikrer lave utslipp fra produksjon, lagring og distribusjon, samt bærekraftig produksjon med resirkulerte biooljer eller fettavfall eller bruk av dyrket areal som ikke er i konflikt med for eksempel matproduksjon.
Det finnes både lett og tung biofyringsolje. De lette typene har tilnærmet samme egenskaper som lett fossil fyringsolje. Tidligere ble det sagt at biofyringsolje hadde begrenset lagringsevne (under 1 år). Det er nå endret og du kan i hvert fall lagre biofyringolje (BFO#1) i 4 år. Dagens BFO#1 kan også tilpasses med kuldeegenskaper ned til – 15 grader.Bioolje av ypperste kvalitet med kuldeegenskaper og lagringsevne som overgår vanlig fyringsolje/diesel koster 3-4 kroner mer pr liter . 

Utslipp:

BiofyringsoljeFossil fyringsolje
CO20266 g/kWh
SO2072 mg/kWh
NOx< 250 mg/kWh<250  mg/kWh
Støv< 10mg /Nm3 røykgass< 10mg /Nm3 røykgass

Siden er utarbeidet med støtte fra SLF ; revidert 20/11-2017