TOP

Omregningsfaktorer for lys

Sola stråler mot jorda og pr år kan vi på bakken i Norge måle ca 1 000 kWh/m2 i globalstråling. 

Globalstråling er summen av alle bølgelengder. Det vil blant annet si synlig lys, infrarøde stråler og UV-stråler av ulik bølgelengde. 

Fotosynteseaktiv stråling  (PAR) utgjør ca 50% av all globalstråling.  1 W/mGlobalstråling = 0,5 W/mPAR eller 0,5 PAR-Watt pr m2

De klimacomputere som norske gartnere bruker, måler ofte strålingen med et Watt-meter eller luxmeter og oppgir lyset utenfor veksthuset i W/m2 eller Joule/cm2.

En helt klar sommerdag kan maksimal globalstrålingen være 900 W/m2 eller 2000-2300 µmol s-1m-2. Inne veksthuset tilsvarer det ca 1200 µmol s-1 m-2. 

En helt klar sommerdag kan maksimal globalstrålingen være 110 000 lux                                        

Hvis vi holder oss utenfor veksthuset og måler 1 J/cm2 globalstråling tilsvarer det 1,39 PAR-W /m2.

For å vite hvor mye lys som treffer plantene våre inne i veksthuset, burde vi hatt en lysmåler i plantesjiktet som målte innstrålingen i µmol s-1m-2 ( mikromol i dagligtale). Slike målere er ofte benevnt som PARsensorer. Disse har vært nokså dyre og de færreste har tatt seg råd til slike. Alle nye klimacomputere kan ta mot signaler fra slike følere. Som en nødløsning har vi i alle år regnet om sollyset ved å angi en % lysgjennomgang i tekkemateriale og konstruksjon. 

Når lysmåleren ute viser 100 W/m2 mottar plantene ca 7500 lux eller 130 µmol m-2 s-1.

Når vi oppgir strålingen i mikromol, er det pr definisjon fotosynteseaktiv stråling (PAR=>Photosynthetic Active Radiation)).

Lyssum

For at planter skal vokse godt må de ha en viss mengde lys pr døgn. Derfor er det mer interessant å registrere lyssummen som plantene får inne i veksthuset. Som det går frem av benevningen måles mikromol pr sekund. Hvis vi summerer alle disse målingen hvert sekund gjennom døgnet og endrer  benevningen fra MIKROmol til bare mol får vi ofte et tall mellom 0,5 og 30.

Klimakomputerne summerer sollyset og oppgir det i MJ/m2 eller kWh/m2.  Vi har annet sted på disse nettsidene sagt at den beste måten å angi  lys på er som  µmol s-1m-2 eller lyssum som mol pr m2. 

Hvis vi leser av Strålingssum = Globalstråling i MJ/m2 kan vi gange med 0,82 og få mol/m2 inne i veksthuset. Dette gjelder moderne lys hus.  I et eldre hus med mye installasjoner (65% av sola når plantene) er faktoren  0,714.

En plante bør ha minst 5 mol/m2 og døgn for å vokse normalt. Optimalt bør de kanskje ha 10-20 mol /m2 d-1 avhengig av art. Vi nevner at de 15 første dagene i august 2013 var det bare 2 dager hvor lyssummen var mindre enn 10 mol på Gjennestad Gartnerskole.

For at plantene skal få tilstrekkelig naturlig lys bør vi lese av lyssum fra 11,5 – 23 MJ /m2       eller 1150-2300 J/cm2 . Forutsetningen er at skyggeanlegget ikke har vært i bruk.  Hvis skyggen har vært på blir lyssummen for plantene mindre. 

Lyssumstyring er behandlet på egen side under fanen «Klima og Lyssumstyring»

oppdatert 2020-04-17