TOP

Prosjekter

NGF har gjennomført en lang rekke prosjekt som har med energi å gjøre . De viktigste er rådgivningsprosjektene, finansiert over jordbruksavtalen, som har finansiert det vesentlige av medlemsrettet virksomheten helt fra 2009 til dags dato.

Pilotprosjekt -innsamling av driftsdata2009-2012 (Støttet av Innovasjon Norge)

Rådgivningsprosjekt 2009-2012

Redusert energibruk ; utarbeiding av flyveblad og temahefter. 2012.

Rådgivningsprosjekt 2013-2015

Rådgivningsprosjekt 2016-2018

Energiledelse 2016 (støttet av Landbruksdirektoratet)

Rådgivningsprosjekt 2019-2021

Klimastyring 2019-2020 (Støttet av KIL)


Deltakelse i andre prosjekt

Biofresh , NIBIO

Deltagere i Biofresh

Veksthusdynamikk NMBU

GreenGrowing

SmartGreen

Crispi/Bladrandskade