TOP

Kjøling

I moderne, godt isolerte veksthus med mye lys blir det ofte tilført mer energi enn vi trenger selv om det er kaldt ute.Resultatet er åpne luker.  Dessuten krever tette og godt isolerte hus at mye vanndamp som plantene transpirerer, fjernes fra veksthuset.  Dette bør vi gjøre på en måte som ikke fører til at lukene åpnes. På bildet under ser vi fuktig luft som strømmer ut av lukene. Sammen med energi og vanndamp slipper vi også ut CO2 hvis detter er tilført til et høyere nivå enn normalt utenivå. 

Både på Gjennestad Gartnerskole og ved Mære Landbruksskole forsøker man å handtere dette ved å benytte en varmepumpe som produserer kaldt vann. Det kalde vannet ledes inn i veksthuset over et kjølebatteri. Vifter blåser varm og fuktig veksthusluft gjennom kjølebatteriet og når temperaturen på kjøleribbene er under duggpunktet, vil vanndampen som er i lufta kondensere på kjøleribbene. Derfra må de samles opp og ledes ut av huset. Da har vi fjernet vann fra lufta uten å åpne lukene. Vi har i tillegg kjølt ned veksthuslufta noe. Vi har heller ikke sluppet noe energi ut av huset, bortsett fra at det kalde vannet som kom fra varmepumpen og som har blitt varmet litt opp. Den energien finner vi igjen på den varme siden av varmepumpen. Da kan og bør vi bruke den energien. Det beste ville være om vi har bruk for den annet sted i gartneriet. Når sola skinner er alle vekthusene i gartneriet sannsynligvis varme nok. En buffertank vil kunne ta i mot energien som er høstet og lagre den til kvelden eller neste dag. Det har vist seg at det ikke er økonomisk forsvarlig å  ha så  stor kjølekapasitet at lukene holder seg lukket hele året. Derfor kalles dette systemet for «semilukket veksthus», det er lukket bare delvis.. Se ellers artikkel av Harald Pettersen i annet menypunkt.

Ved å benytte denne typen systemer vil vi både fjerne fuktighet og vi kan kjøle veksthuset og høste overskuddsenergi fra sola eller fra vekstlyset. 

Hvis vi kjøler ned fordi vi bruker vekstlys, kan vi si at vi bruker energien tre ganger. Først gir den fotosyntese, så gir den varme og så flytter vi energien til naboavdeling og bruker den til oppvarming en tredje gang. 

Hva er riktig kjølekapasitet ?

Som nevnt over er det to formål; kjøling og avfukting. For å avfukte trengs neppe mer enn 40-80 W/m2 avhengig av kultur, temperatur og type veksthus. For å holde lukene igjen bør en øke kjølekapasiteten til 100-150 W/m2.  Det bør kunne holde lukene igjen helt opp til en solinnstråling på 450 W/m2. 

Vi har erfaring fra Gjennestad at 230 W/m2 i kjøleeffekt holder lukene igjen opp til 550 W/m2. Da var ønsket temperatur satt til 23 grader. Med lukket luker og mulighet for å gi CO2 vil en utmerket godt kunne tillatt temperaturen å stiger mer. Høsten 2014 håper vi å kunne teste dette utstyret under mer ekstreme betingelser.

Artikkelen er opprettet med støtte fra SLF