TOP

Skyggegardin

Historisk begynte man å montere bevegelig gardiner i veksthus for å redusere solinnstrålingen. Dette var et stort fremskritt i forhold til å kalke veksthusene utvendig. Med hensyn til å redusere varmebelastningen er utvendig skygge å foretrekke, men ulempen med permanent skygge er for stor på grunn av unødvendig stor reduksjon i lystilgangen på overskya dager. Når gardinene skal skygge vil vi alltid ønske at det er viss åpning for at det samtidig skal være mulig med luftbevegelse forbi gardinene. 

Vi vil sterkt anbefale å utnytte muligheten for å endre settpunktet gjennom døgnet. Det bør gjøres slik at det slipper inn maksimalt med lys ettersom solas stilling på himmelen endres. 

Nå bruker vi gardiner til å 

  • regulere daglengden . -Kortdagsanlegg
  • redusere solinnstrålingen. -Skyggeanlegg
  • isolere. –Energigardin
  • regulere fuktigheten – Fuktgardin

På grunn av de mange funksjonene en gardin kan ha, er styringen også ganske komplisert.  

Utgangspunktet er at gardinen trekkes for når solinnstrålingen er over et visst nivå eller nå det er mørkt.   Så kan man også be om at gardinen alltid er for nå utetemperaturen er under et visst nivå.  Dette nivået kan igjen påvirkes av stråling, regn og vind om man ønsker.

Senmatic kan i tillegg også lukke gardinene etter en viss oppnådd lyssum.

Her behandler vi  først og fremst regulering av lystilgangen og vi er tilbøyelig til å mene at det skygges for mye. Det er viktig å sette plantene i stand til å takle høye lysnivå. Det aller viktigste i så måte er at røttene er friske og intakt. Særlig algesopp kan gjøre stor skade i varmt vær, og hvis plantene ikke klarer å ta opp tilstrekkelig vann er det ingen annen utvei enn å skygge. Da blir fotosyntesen redusert, med mindre avling som resultat. 

Viktige momenter for god styring av gardienen er :

  1. •Unngå at shunt åpner ved overgang natt>dag
  2. •Unngå å åpne for mye ved fuktstyring
  3. •Unngå å skygge for mye for sola

Skrevet med støtte fra SLF- Statens Landbruksforvaltning