TOP

Balansert ventilasjon

For mer nøyaktig avfukting av veksthuset kan vi benytte balansert ventilasjon i stedet for tradisjonell luftefyring. 

Fuktighetsstyring med balansert ventilasjon vil si at man baserer seg på å suge inn kontrollerte mengder med tørr uteluft og forvarme denne. Forvarming krever maksimalt 50 W pr m2. Lufta som strømmer ut av veksthuset bør ha samme temperatur som veksthuslufta. Utelufta blåses innm med ca 5 m3 per m2 veksthus. Det tilsvarer omtrent et luftskifte pr time. Innblåsingen lager et overtrykk i veksthuset og lufta vil lekke ut gjennom sprekker og gliper i konstruksjonen. I enkelte tilfelle kan det være nødvendig å lage et spjeld som åpnes for å slippe ut luft. 

Her ser vi innsuget til viftene for balansert ventiholder lufta i en bevelgse av 5 cm/s. 

Fordelen med systemet er:

  • effektiv energibruk og mulighet for forvarming av utelufta med lavtememperert varme. 
  • liten vertikal temperaturforskjell pågrunn av konstant luftstrøm
  • mindre sjans for kondens på plantene. 

Det vil være en stor fordel å legge plastpølsene for luftfordeling på gulvet.  I omfattende forsøk har en i Nederland vist at det skal være mulig å spare 10-15 % energi med denne metoden. 

For å spare energi må en styre dette systemet fra klimacomputeren. Denne vil da beregne miksen mellom uteluft og inneluft og behovet for oppvarming av utelufta. 

Se gjerne artikkelen fra GY som beskriver hvordan systemet kan fungere 

Artikkelen er skrevet med støtte fra SLF