TOP

Fremtiden ?

Det skjer mye med norsk produskjon av tomat og andre vekster. 

Et eksempel er det som skjer på Mære Landbruksskole . Dette er et meget anvansert system men er likevel i ferd med å kommersialiseres. 

På Gjennestad Gartnerskole har Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjennomført praktisk forsøk som viser at det med nokså enkle midler er mulig å høste energi tilsvarende 50% av dagens varmebehov. Bildet viser kjølebatteri i veksthuset på Gjennestad hvor varme overføres fra veksthuset til en buffertank ved hjelp av en varmepumpe. 

På Jæren bygges i disse dager  20 000m2  veksthus med noe av den samme teknologien. Kjølebatterier henter ut overskuddsvarme fra veksthuset ( NB alle veksthus er i prinsippet en stor solfanger) og lagrer den i form av varmt vann på gartneriets akkumulatortank. 

Biovarme

42 norske gartnerier har installert biobrenselanlegg. Disse leverer 86 GWh biovarme . Det tilsvarer 15% av varmebehovet. 

Det har i tillegg blitt gjennomført et for prosjekt med sikte på å levere varme til 100 000 m2 veksthus og erstatte naturgass i disse. Her vil en ekstrahere CO2 fra røykgassen og bruke den i veksthuset slik at biologisk CO2 blir grunnlaget fra fotosyntesen. Forprosjektet viste at kostnadene til rensing (≈ søppelforbrenning) ble for kostabart.

Synd for oss og synd for resten av samfunnet, men dette kunne blitt en revolusjon.

Varmepumper

25 norske gartnerier har installert varmepumper. De leverer varme tilsvarende 70 GWh.  Det tilsvarer 13% av varmebehovet. 

Se video fra Miljøgartneriet her

IFrame
IFrame

Varmepumpe i Ekra Gartneri from Anders Sand on Vimeo.