TOP

Måleenheter

1 kWh= 860 kcal

1 MJ = 0,277 kWh

For å avgi 10 kWh til veksthuset kreves disse mengdene brennstoff når virkningsgraden på kjelen er 85%:

1,16liter lett fyringsolje

1,18m3 Naturgass

0,92kg Propan

3,4kg Flis 40% fukt eller 14liter flis2,9kg Flis 30% fukt eller12liter flis2,6kg Flis 25% fukt eller11liter flis2,1kg Pellets