TOP

Energipolitikk

Her finner du aktuelle rapporter som beskriver utfordringer for veksthusnæringen. 

I forbindelse med at KLIF laget Klimakur2020  gjorde Miljøstiftelsen Zero en utredning som du finner her .

NGF bidro mye med fakta og innspill til denne utredningen. NGF kom med en høringsuttalelse til KLIMAKUR 2020. 

Klimakur-2020_-Høring-20_-05_-2010