TOP

Historikk

En presentasjon :

Historikk-og-status

Vekshusdynamikk – NMBU/Gjennestad

I 2013 gjennomførte Gjennestad Gartnerskole et større praktisk forsøk med kjøling og lagring av energi i samarbeid med et prosjekt ved NMBU. To veksthusavdelinger med acryl som tekkemateriale ble utstyrt med kjølebatterier og fikk kaldt vann (7/12 °C) fra en sentral varmepumpe. Med utstyr fra ITAS ble temperaturfordeling logget og en målte energistrømmen ut og inn i veksthuset. Med to tilnærmet identiske avdelinger kunne man i perioder kjøre en avdeling med kjøling og den andre uten. I tillegg ble det registrert hvor mye vann som ble kondensert. 

 Kjølekapasiteten var 100 – 125 W/m². 

Prosjektet viste at det ville være mulig å høste minst 200 000 kWh pr dekar og år med denne metoden. Det er ca 50% av et normalt årlig varmebehov i denne typen veksthus. 

Figuren til venstre  viser at vi fikk 13 timer ekstra med forhøyet CO₂ i løpet av et døgn på grunn av kjølingen. Det gir betydelig mervekst, men er vanskelig å anslå eksakt fordi den vil variere med kultur og klima ellers. 

Kjøling førte til at en kunne holde CO₂nivået høyt i 13 timer ekstra