TOP

Oppsummering historikk

Tidligere forskning og utviklingsarbeid med relevans til prosjektet

Hydrohuset, Gjennestad 1982:

Nødvendig kjølekapasitet for å lukke veksthuset helt: 625 W/m² 

Helårsproduksjon roser, Gjennestad 1995

Kjølekapasitet 150 W/m² som var tilnærmet lik installert lys.

Lukka veksthus i Nederland 

For komplisert og krevende drift. Faktisk energisparing moderat. Alt for kostbart.

Veksthusdynamikk, NMBU og Gjennestad

Antatt økonomisk fornuftig kjølekapasitet 100-200 W/ m² 

Mulig høsting: 200 kWh pr m² og år med en COP på 4 eller mer

Forbruk av varme: 200 kWh pr m² og år

Mulig avfukting: 45 liter pr da i timen

Trøndelag Fylkeskommune

Forbruk av varme ≈ 180 kWh / m² og år. Tilsvarer 45-53 % besparelse

Antatt for kostbart

GreenCap Solutions AS , Sandnes og NIBIO

Kjølekapasitet 600 W/m² 

Kostbart

CO₂ fra uteluft. Karbon-negativ produksjon

BBBLS -2023 , Tønsberg

Varmebehov 210 kWh pr m² og år 

Komplisert klimaregulering

Svært spesielt veksthus med super-effektiv isolasjon