FEATURED

Utvalget ble nedsatt i jordbruksavtalen 2019 av landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Anita Krohn Traaseth har ledet utvalget der en land rekke organisasjoner i grøntsektoren har deltatt, deriblant vår egen generalsekretær Katrine Røed Meberg.

– Dette har vært en viktig arbeid å bidra i, og rapporten er tuftet på et godt og viktig samarbeid i grøntnæringen. Resultatet er en rapport med seks langsiktige og strategiske anbefalinger i et 15 års perspektiv som skal resultere i vekst i grøntsektoren og økt etterspørsel etter norske varer. I siste fase av arbeidet rammet koronakrisen oss, og det betyr at fokuset i grøntnæringen er å finne svar og løsninger på de utfordringene vi står i nå. Det er en svært krevende situasjon og akkurat nå handler det meste om kortsiktige og raske tiltak. Nå gjør vi alle det vi kan for å finne løsninger for grøntnæringen, men når tiden er inne skal vi løfte blikket å ta tak i de spennende og offensive tiltakene og mulighetene som ligger i rapportens anbefalinger, sier Katrine Røed Meberg.

Rapporten i sin helhet og omtale av den kan leses på Landbruksdirektoratets nettsider